23 Obserwuję
Marlena23

Marlena23

Do Damaszku

Do Damaszku - August Strindberg Do Damaszku to pierwszy napisany przez Strindberga dramat po kryzysie Inferna. Autor w swoim ekspresjonistycznym utworze odwołuje się do średniowiecznych form moralitetu. Główny bohater, nazywany konsekwentnie przez wszystkie akty Nieznajomym, błądzi między jawą a snem, jego wędrówka ma charakter uniwersalny, jest alegorią życia. Ważnym motywem jest tu szukanie własnej wiary (już tytuł nawiązuje do biblijnego nawrócenia św. Pawła w drodze do Damaszku). Na pewno chciałabym zobaczyć "Do Damaszku" w teatrze, sprawdzić jakie pomysły mają reżyserzy na ukazanie tak wielu miejsc na scenie w tak krótkim czasie. Wydaje mi się jednak, że bez znajomości kontekstów ten dramat jest trudny do odczytania, fantasmagoryczna pielgrzymka bohatera daje się poznać w pełni dopiero gdy powiązać ją z ekspresjonistycznymi formami wyrazu.